klachten

Informatiepunt en klachtenregeling.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT.

U kunt het TIP bereiken via www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch op 0900-2025012 (€0,15 ct. per minuut)


Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Ook hierover vindt u meer informatie op www.allesoverhetgebit.nl.


Screen Shot 2014-03-16 at 11.56.09Prins Clausstraat 2, 2974 BL Brandwijk, tel: 0184-642045, info@mondzorggraafstroom.nl